CLASS CLASS TEACHER CO-CLASS TEACHER
VI Mrs. JOHRI ARYA Ms. MANJU SHARMA
VII Ms. SHALLU CHADHA Mr. RAVI KANT SHRIVASTAVA
VIII Mrs. SANDHAYA SHUKLA Mr. RAVI KANT SHRIVASTAVA
IX Mr. ANIL KUMAR SHARMA Mr. RANJEET PRASAD SINHA
X Mr. MANJEET SINGH SIDHU Mr. SUSHIL KUMAR SHARMA
XII Humanities Mr. GOVIND KUMAR Mr. PRAKASH PARWANI
XII Commerce Mr. DHANNA RAM CHOUDHARY Mr. NAKSHTRA SINGH
XII Science Mr. SUMIT CHHABRA Mrs. KALYANI MOHAPATRA